Personvern

Lilibet behandler kontoinnehaveres personopplysninger i henhold til gjeldende lover, databeskyttelsesloven og/eller lignende. Lilibet ivaretar streng konfidensialitet ved behandling av kontoinnehaverens persondata. Dette kan kun brytes ved en beslutning i henhold til gjeldende lover fra den litauiske regjering og/eller i tilfelle en kontoinnehaver bryter reglene hos Lilibet. Alle data som brukes til markedsføringsformål er basert på påmeldingsprinsippet. Lilibet følger databeskyttelsesloven, andre relevante forskrifter, juridiske merknader og/eller lignende på kontraktstedet, med hensyn til databeskyttelsesdirektivet (EU-direktiv 95/46/EC) og det elektroniske kommunikasjonsdirektivet (EU-direktiv/2002/58/EC). Videre har Lilibet tatt i bruk beste praksis når det gjelder prinsippene for e-postkommunikasjon med kontoinnehavere. Det ovennevnte er på plass for å forsikre kontoinnehavere om at personopplysningene til enhver tid:

behandles i henhold til rettighetene til den aktuelle kontoinnehaveren;

behandles rettferdig og lovlig;

innhentes kun for spesifikke og lovlige formål;

er tilstrekkelig, relevant og ikke overdreven for dets formål;

er nøyaktig og oppdatert;

oppbevares på en sikker måte;

ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for dets formål;

ikke overføres til tredjeparts jurisdiksjoner som ikke overholder nevnte direktiver.

Lilibet deler persondata når de blir pålagt å gjøre det etter pålegg fra styrende myndigheter eller republikken Litauen og/eller i henhold til bestemmelser i gjeldende litauiske lover. Videre forbeholder Lilibet seg retten til å dele personopplysninger med relevante mottakere når Lilibet har rimelig grunn til å mistenke uregelmessigheter som involverer en Lilibet-konto. Kontoinnehaveren har rett til å be om tilgang til sine egne personopplysninger og/eller har rett til å korrigere og/eller slette feil og/eller upassende data.

Personvernerklæringen for NET/ENT gjelder for alle casinospill hos Lilibet som er utviklet og administrert av NET/ENT. Alle vilkår og betingelser i NET/ENTs personvernerklæring er tilgjengelig nedenfor:

Tillegg nr. 1.

1. Absolutt begrensning

Ingen kunder fra USA, Storbritannia, Spania, Frankrike, Italia, Danmark, Sverige, Hellas, Sveits, Senegal, Nigeria, Nederland og Bulgaria aksepteres.

2. Svartelistede land

I tillegg til punkt 1, kan ikke NetEnt-spill åpnes eller spilles på fra følgende land:

Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Australia, Kambodsja, Ecuador, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Laos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Singapore, Sør-Korea, Sudan, Syria, Taiwan, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Mexico, Portugal, Romania.

3. Merkevarespill og områder

a. Guns & Roses, Jimi Hendrix og Motörhead kan ikke spilles eller åpnes fra følgende land:

Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Kambodsja, Ecuador, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Laos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Filippinene, Singapore, Sør-Korea, Sudan, Syria, Taiwan, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Belgia, Bulgaria, Canada, Danmark, Estland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Mexico, Portugal, Romania, Spania, USA, Storbritannia, Australia, Aserbajdsjan, Kina, India, Malaysia, Qatar, Russland, Thailand, Tunisia, Tyrkia og Ukraina.

b. Universal Monsters (Frankenstein, the Bride of Frankenstein, Dracula, The Phantom of the Opera, Creature from the Black Lagoon og The Invisible Man), kan kun spilles i følgende land:

Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Georgia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Russland, San Marino, Serbia, Sveits, Ukraina, Kroatia, Makedonia, Tyrkia, Østerrike, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Luxembourg, Malta, Nederland, Peru, Polen, Slovakia, Slovenia og Sverige.

Tillegg nr. 2.

Kundekontroll / kjenn din kunde (KYC)

På grunn av stadig nye forskrifter om forebygging av kriminelle aktiviteter, hvitvasking av penger og finansiering av terror, bruker Lilibet (senere «selskapet») strenge retningslinjer og prosedyrer for anti-hvitvasking (AML).

Kundekontroll. Selskapets kunder er underlagt prosesser og journalføring i forbindelse med kundekontroll.

Anonyme kontoer. Anonyme eller «nominelle» kontoer er ikke tillatt. For eventuelle eksisterende anonyme kontoer, eller kontoer som antas å være skapt med pseudonym eller som har inkonsekvent identifikasjon, utføres det snarest mulig passende kundekontroll for å fastslå identiteten og de ekte opplysningene om kontoinnehaveren.

Duplikatkontoer / flere kontoer. Mange kunder ønsker å ha parallelle kontoer for å kunne dele opp spillutgiftene sine. Lisensinnehavere må, uavhengig av slike aktiviteter, kunne identifisere og tilknytte «lenkede» kontoer som kan tilhøre eller være kontrollert av samme person.

Politisk utsatte personer. Selskapet er pålagt å sørge for, på risikosensitivt grunnlag, å imøtegå ethvert forsøk på pengespill fra kvalifiserte, politisk utsatte personer. Det vil si enhver person som har et betydelig offentlig verv (eller som har hatt det i løpet av foregående år), som har tilgang til offentlige midler eller er i en posisjon med påvirkningskraft. Politisk utsatte personer inkluderer lett identifiserbare familiemedlemmer og tilknyttede personer. En risikobasert tilnærming bør brukes, basert på verdien og omfanget av pengespill og kundens plassering.

Selv om vi respekterer kundenes konfidensialitet, er vi forpliktet til å utføre grundig kundekontroll. Som del av forbedrede retningslinjer for kundekontroll, brukes retningslinjer for kjenn din kunde (KYC), basert på prinsipper om partnerskap: Hvis vi kjenner og forstår kundene våre, kjenner og forstår de oss. Ved forbedret kundekontroll, kan kunder bli invitert til å sende inn dokumentene som nevnes nedenfor, for å overholde våre retningslinjer for KYC (kopi av pass og strømregning eller kontoutskrift). Ved brudd på retningslinjene for KYC, forbeholder selskapet seg enerett til ensidig å avvise enhver kundes søknad og/eller avslutte ytterligere levering av tjenester, uten uttalelser eller forklaringer til denne kunden.

INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet til Lilibet bruker informasjonskapsler til følgende formål:

- For å identifisere kontoinnehaverens språk, slik at det velges automatisk når han/hun kommer tilbake til Lilibet.

- For å sikre at spill som kontoinnehaveren plasserer er tilknyttet hans/hennes spillkupong og -konto.

- For å sikre at kontoinnehaveren mottar bonuser han/hun er kvalifisert for.

- For å muliggjøre analyse av nettsidetrafikk hos Lilibet, slik at vi kan foreta passende forbedringer.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bruke nettstedet til Lilibet uten å aktivere informasjonskapsler. Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre parter enn Lilibet (for eksempel nettstedet til en spillkommisjon), men Lilibet er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på andre nettsteder.